ARON-FIX

O produkcie

ARON-FIX dyspersyjny klej montażowy.

Przeznaczony jest do przyklejania listew ściennych i cokołowych, płyt dekoracyjnych, profili ozdobnych, listew drewnianych itp. Do klejenia materiałów ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego, drewna, metalu, ceramiki, szkła, płyt wiórowych, płyt gipsowych. Nie stosować do PE, PP, teflonu itp.

1szt - kartusz 300ml

0000000479

Nowość

ARON-FIX dyspersyjny klej montażowy.

OPIS PRODUKTU:
Przeznaczony jest do przyklejania listew ściennych i cokołowych, płyt dekoracyjnych, profili ozdobnych, listew drewnianych itp. Do klejenia materiałów ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego, drewna, metalu, ceramiki, szkła, płyt wiórowych, płyt gipsowych. Nie stosować do PE, PP, teflonu itp.
Stanowi on zawiesinę wypełniacza nieorganicznego w spoiwie polimerowym z dodatkami celowymi. Klej jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niezawierającym lotnych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.


SPOSÓB STOSOWANIA:
Klej należy nanosić w postaci nierozcieńczonej na suche, oczyszczone i mocne podłoże.
Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od 10
°C do 30°C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od deszczu i mgły. Po całkowitym wyschnięciu daje się ją szlifować i malować. Kleju nie wolno rozcieńczać ! Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót.

PRZECHOWYWANIE:
W nieotwieranych opakowaniach klej zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10
°C do 40°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !
Klej jest wyrobem niepalnym.

NORMY I ATESTY:
Dyspersyjny klej montażowy ARON-FIX przebadany został przez Ośrodek Badawczo
- Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM zgodnie z metodyką ich badań dla oznaczania jakości klejów do sztukaterii styropianowych. Z badań wynika, że klej montażowy ARON-FIX cechuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
Atest Spektrochemu nr 170/2014.


OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:
S2 Chronić przed dziećmi.
S20 Przy pracy nie jeść i nie palić.
S24 Unikać kontaktu ze skórą.
S25 Unikać kontaktu z oczami.
S26 W razie zetknięcia z oczami, oczy dokładnie przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.
S27 Zabrudzone i zamoczone opakowanie natychmiast ściągnąć.
S28 W razie zetknięcia ze skórą natychmiast zmyć wodą i mydłem.
S40 Podłogę i zabrudzone przedmioty czyścić przy pomocy wody z detergentem.
S45 W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać etykietę i opakowanie.

Download