FARBA LUSSO PREMIUM 3L

O produkcie

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna.

Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła. Zabezpieczona przeciw rozwojowi grzybów.

1 szt - wiaderko 3 L

 

0000000484

Nowość

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna.

OPIS PRODUKTU:
Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła. Zabezpieczona przeciw rozwojowi grzybów.


SPOSÓB STOSOWANIA:
Przed użyciem farbę należy wymieszać. Powierzchnia profili musi być sucha i wolna od zanieczyszczeń. Farby nie wolno rozcieńczać. Powierzchni listew nie gruntować !
Zaleca się 3-krotne malowania powierzchni przy pomocy pędzla.
Poszczególne warstwy nanosić w odstępach 4 godzin. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od 10
°C do 30°C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od deszczu i mgły. Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót.

PRZECHOWYWANIE:
W oryginalnych opakowaniach produkt zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10
°C do 40°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !

NORMY I ATESTY:
Farba dyspersyjna LUSSO PREMIUM przebadana została przez Ośrodek Badawczo
- Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM i spełnia wymagania normy:
PN-C- 81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”. Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro. PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”. PN-EN 1062-1:2005 „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Klasyfikacja”.
Atest Spektrochemu nr 142/2014, 143/2014, 144/2014.


OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:
S2 Chronić przed dziećmi.
S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
S38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej - pokazać etykietę i opakowanie.

 

Download

Farba Lusso Premium

Farba Lusso Premium - karta technologiczna

Download (514.14k)