ARON-GEL 3kg

O produkcie

ARON–GEL - grunt strukturalny.

Przeznaczony jest do uszlachetniania i gruntowania powierzchni profili. Wyrównuje wygładzone miejsca połączeń profili pozostałe po szlifowaniu. Dodatkowo zabezpiecza przed działaniem wody. Stanowi on zawiesinę wypełniaczy w spoiwie polimerowym z dodatkami celowymi.

opakowanie wiaderko 3l

0000000482

Nowość

ARON–GEL - grunt strukturalny.

Przeznaczony jest do uszlachetniania i gruntowania powierzchni profili. Wyrównuje wygładzone miejsca połączeń profili pozostałe po szlifowaniu. Dodatkowo zabezpiecza przed działaniem wody. Stanowi on zawiesinę wypełniaczy w spoiwie polimerowym z dodatkami celowymi. ARON-GEL jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niezawierającym lotnych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

SPOSÓB STOSOWANIA:
Przed użyciem żel strukturalny przemieszać ręcznie. Należy nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą pędzla. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od 10
°C do 20°C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od deszczu i mgły.
Po całkowitym wyschnięciu uzyskaną powierzchnię daje się malować farbami LINTON. Żelu nie wolno rozcieńczać ! Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót.

PRZECHOWYWANIE:
W nieotwieranych opakowaniach żel zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10
°C do 30°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !
ARON-GEL jest wyrobem niepalnym.

NORMY I ATESTY:
Żel strukturalny ARON-GEL przebadany został przez Ośrodek Badawczo
- Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM i spełnia wymagania normy:
PN-C- 81906:2003 „Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. Rodzaj II – farby do gruntowania na inne podłoża, np. drewno, tynk, beton, płyty gipsowo-kartonowe”.
Badana farba podkładowa spełnia również wymagania deklarowanych parametrów.
Atest Spektrochemu nr 168/2014.


OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:
S2 Chronić przed dziećmi.
S20 Przy pracy nie jeść i nie palić.
S24 Unikać kontaktu ze skórą.
S25 Unikać kontaktu z oczami.
S26 W razie zetknięcia z oczami, oczy dokładnie przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.
S27 Zabrudzone i zamoczone opakowanie natychmiast ściągnąć.
S28 W razie zetknięcia ze skórą natychmiast zmyć wodą i mydłem.
S40 Podłogę i zabrudzone przedmioty czyścić przy pomocy wody z detergentem.
S45 W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać etykietę i opakowanie.

Download